• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 03 586 54 77
  • antlej.avtosola@gmail.com

POSTOPEK OPRAVLJANJA IZPITA

Lahko se vpišete preko e-poste,osebno, preko telefona ali pa pridete na razpisani tečaj, ki ga objavljamo na naši spletni strani.

E-mali : info@antlej.si

Prisotnost pri pouku cestno prometnih predpisov je obvezna,predavanja izvajamo s sodobno tehnologijo CD-i, ki omogoča dinamični učni proces.

Na pristojni medicini dela opravite zdravniški pregled za voznika motornih vozil.
Po končanem tečaju CPP organiziramo tečaj iz Prve Pomoči v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Velenje.
Ko imaste opravljene vse te obveznosti vas pri Šoli vožnje prijavimo na TEORETIČNI del izpita pred izpitno komisijo, ki se opravlja na izpitnem centru Velenje-upravna enota Velenje, 4.nadstropje.


PRIJAVI PRILOŽI :

  • *veljavni osebni dokument
  • *zdravniško spričevalo-original
  • *potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči
  • *evidenčni karton vožnje

in 42,10 eura za plačilo takse k prijavi na teoretični del na upravni enoti-Izpitni center, za prvi poizkus, vsak nadaljnji pa 28,50 eura. Ko teoretični del izpita uspešno opravite,lahko pričnete z praktičnim delom izpita -vožnjo- z učiteljem vožnje, ki ste si ga izbrali. 

VELJAVNOST  DOKUMENTOV :

*Tečaj CPP - neomejeno

*Izpit iz prve pomoči - neomejeno

*Izpit pred izpitno komisijo iz teorije - 3.leta

*Zdravniško spričevalo - 3.leta